Hum nay vào phòng , thấy anh trung úy xài cây Silence mà nó có chữ V nữa .. tò mò không bik súng gì , hỏi mượn thì .. đẹp vô kể ....

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Híc !!
M4A1-Silencer VTC là cây này đấy anh em ạh !! Khi nào mới Up nhỉ .....

Thèm lắm !