Chức năng:
1: Wall
2: See Ghost
3: Charm
4: White Wall
5: Glass Wall
6: Crosshairs.
Copy hết vào thư mục CF
1.Bật VGTModz Plus
2.Bật Bypass Xtrap
3. Chạy HGWC .
- CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VGT Modz -